Ang Pagiging Mayaman ay Hindi Kasalanan

Ang Pagiging Mayaman ay Hindi Kasalanan

Nagmula ako sa isang pamilya ng mga magsasaka, payak ang aming pamumuhay ngunit batid ko ang hirap makakain lang kami ng tatlong beses sa isang araw. Wala kaming sariling lupain na binubukid at hindi nakatapos ng pag aaral ang aking mga magulang. Pero nakita ko kung paano sila nagsakripisyo, nagsikap at naging matatag para mapagtapos kaming limang magkakapatid.

Nasaksihan ng aking mga mata na hindi patas ang tingin ng lipunan at ng batas sa mayaman at mahihirap. Pero hindi nangangahulugan na kailangan kong magmumukmok na lang sa isang sulok at magrereklamo sa gobyerno dahil nagkulang sila sa suporta sa tulad naming maralita. Hindi ko rin nakita ang pangangailangan na magalit ako sa mayayaman dahil mayaman sila at mahirap kami.

Natutunan ko na maari tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao. Hindi natin kailangang pagsabihan ng masama ang isang tao, para maramdaman natin sa sarili natin na pantay lang tayo. Hindi natin kailangan hanapin ng mali ang ibang tao para masabi natin sa sarili natin na tama tayo.

Kung gusto mong magtagumpay, magsikap ka. Kung nakikita mong may na aapi, ipaglaban mo sila. Kung nakita mo na may mga taong nagugutom at naghihirap sa lipunan, gamitin mo itong inspirasyon para magtagumpay ka at maging daan para maiaangat mo sila. Kung nakita mong ang daming tao ang walang trabaho at hindi sapat ang sweldo, gumawa ka ng trabaho para sa kanila.

Totoo na maraming tao na naging mayaman sa masamang gawi pero mas maraming mayaman ang naging mayaman dahil nagsakripisyo sila maabot lang ung mga pangarap nila. Maraming masamang tao sa lipunan pero mas marami ang mabuti. Pumili tayo kung alin ang gusto nating itatak sa ating isipan. Pero hindi nangangahulugan na ipagsawalang bahala na lang natin sila, gawin natin ang tama at hayaan natin manaig ang kabutihan.

Related Topic: How to save your first 100,000 pesos in one year

Ang maging mayaman ay hindi kasalanan. Ito ay isang oportunidad para matulungan mo ang mga maysakit at naghihirap. Pero kung isa ka sa mga taong kumakayod at nagsisikap para maabot ang iyong pangarap, marami ring maliliit na paraan para makatulong.

Ang pera ay hindi destinasyon, ang pera ay paraan para marami kang matulungang tao. Di dapat habambuhay tayong magtatrabaho para sa pera, mag impok tayo at hayaan natin na pera ang magtrabaho para sa atin. Sa ganun, mas marami tayong oras na mailalaan para sa mga mahal natin sa buhay.

Credits to:

Leave a Reply

Close Menu